Havnen

Havnefoged Christian Mørk-Pedersen
E-mail: cmp@lysseslukker.dk
Tlf: 60 53 65 76

Disse priser inkluderer havnestrøm.
Takster 2023 – vedtaget på Oldermandsmødet d. 09. 07 2022.
For mange vil det derfor være en endnu større fordel af erhverve årskort.

Havnen består af et 45 m langt og 40 m bredt bassin. Til havnen fører en ca. 10 m bred afmærket sejlrende. Dybden i sejlrenden og i havnen er 2,0 m ved middelvandstand. I perioder kan der være sandet til, så indsejlingen ikke har en dybde på 2 m hele vejen ind fra Mørkedybet.

Afmærkning
Renden er afmærket med 2 pæle med rød topbetegnelse på W-siden og 2 pæle med grøn topbetegnelse på E-siden.

Største skibe der kan besejle havnen 
Længde 25 m, bredde 7 m og dybgang 2,0 m. Vær opmærksom på, at indsejlingen i perioder kan være sandet til, så der ikke er en dybde på 2 meter.

Fortøjning
Ved fortøjning bedes man respektere postbådens anløbsplads.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Vind fra NNE kan give indtil 1,0 m højvande, og fra WSW indtil 1,0 m lavvande.

Kabler 
Kabel til Halmø findes ca. 150 m E for havnen, afmærket med kabelbåke.

Ankerplads 
W for havnen i læ for vind fra E, ud for stranden.

 • 2 toiletter og håndvask (saltvand)
 • Borde og bænke samt mulighed for grill
 • Drikkevand ca. 800 meter fra havnen ved forsamlingshuset
 • En 500-kg kran ved postbådens fortøjningsplads
 • Slæbested
 • Ingen proviantering og transport
 • Flaske- dåse og affaldsspande
 • Gyngestativ
 • Mulighed for at købe is og slikposer ved forsamlingshuset
 • Landstrøm
 • Hotspot (kodeord: Birkholm)
 • Badestrand
 • Ingen mulighed for aflevering af skibsaffald
 • Mulighed for brusebad i Birkholm Brus ved forsamlingshuset..

Kajakker kan hales op på havnefælleden. Der kan slås telt op ved afmærkede skilte.
Slå venligst ikke telt op ved flagstangen.

Der er ofte mulighed for at få friskfangede fisk, ål og rejer ved havnen.

– at Birkholm faktisk har flere havne:

 1. Sydhavnen (almindeligvis benævnt “Havnen”) – omfattende
  • Containerhavnen
  • Trafikhavnen
  • Fiskerihavnen
  • Lystbådehavnen
  • Miljøkajen
 2. Nordhavnen
 3. Kreaturhavnen
 4. Lufthavnen.