Affald

Husholdningsaffald
Husholdningsaffald afhentes i dertil bestemte sække ved husstandene. I sommersæsonen hver uge – typisk om mandagen.

Affald til genbrug
Flasker, mindre metalgenstande o.lign. afhentes i ugerne 26, 30, 34, 38, 42, 46 og 50.

Farligt affald
Farligt affald (batterier, malingsrester mv.) afleveres til postføreren eller i den afmærkede kasse på havnen.

Storskrald
Vi får alle i perioder samlet storskrald som vi gerne er foruden. De ihærdige flytter skraldet væk fra huset og ned på havnen, men det bliver øen nu ikke kønnere af.

Som alle ved står der et affaldsskur på havnepladsen beregnet til fyldte affaldsække. Hensigten med skuret er ikke storskrald, og dermed en hel masse forskelligt affald op i og omkring skuret.

Affald som ikke hører under den almindelige dagrenovation er storskrald, og skal til Marstal efter forudgående aftale med Birkholm-postens bådfører, som indpasser transporten i sejladsen.

Altså: Skal man af med storskrald, skal man kontakte BirkholPostens bådføre for pladsreservation til storskraldet. Bådføreren træffer så aftale med Ærø kommune. – Lettere kan det ikke være! – Men husk: Det er dig, der skal læsse skraldet på postbåden – hvem ellers?

Og HUSK: Affald må ikke smides forskellige steder i naturen – og slet ikke på Sct. Hans-bålet.