Traditioner

På Birkholm har vi en række gode traditioner:

 • Påskelørdag er der æggekogning på havnen eller ved Nørrevej afhængig af vindretningen, hvor vi mere eller mindre    
  opfindsomt stiller op med utraditionelt kogegrej, i konkurrencen om at få sine æg først færdig.
 • En weekend i april/maj sættes bådebroen v/ Nørrevej op af de beboere, der nyder godt af at have båd liggende her.
 • Lørdag efter Kr. Himmelfart får forsamlingshuset en overhaling, med rengøring og småreparationer
 • Den 2. lørdag i juli kalkes forsamlingshuset om formiddagen, og om eftermiddagen er der Oldermandsmøde
  (generalforsamling i beboerforeningen).
 • Dagen afsluttes med fællesspisning evt. grill med medbragt mad.
 • Lørdag i skolernes efterårsferie (uge 42) er der fællesarbejder på øen, eks. vedligehold af diger, styning træer og buske o. lign.
 • Søndag i skolernes efterårsferie (uge 42) tages bådebroen v/ Nørrevej ned af de beboere, der har haft fornøjelse af at have
  båd liggende her.*
 • Der er 1 – 2 gudstjenester årligt i forsamlingshuset, med efterføllgende kaffebord, for deltagere med tilknytning til øen.
 • Bankospil, hvis nogen tager initiativet.
 • ø-fest, hvis nogen tager initiativet.
  • * aftales (broformand)